Πληροφορίες

 

Εάν είστε επαγγελματικός εφαρμοστής LPG/CNG και θέλετε να προμηθεύετε τα προϊόντα Flashlube, σας παρακαλούμε να μας στείλετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας στο info@flashlube-bg.com και θα σας στείλουμε την εμπορική προσφορά μας. Τα στοιχεία της επιχείρησής σας πρέπει να περιλαμβάνουν τα έξεις πράγματα: Το όνομα της επιχείρησης, τον αριθμό ΦΠΑ, τη διεύθυνση, την διαδικτυακή σελίδα σας (εάν έχετε), τις υπηρεσίες που προσφέρετε, τον τύπο συστημάτων LPG/CNG που εγκαθιστάτε

 

Ανατροφοδότηση
Όλα τα πέδια είναι υποχρεωτικά.