ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤАΣΤΑΣΗΣ

Γενική εγκατάσταση

Προσοχή!


Μην κόψετε, μην χρησιμοποιήσετε τη γραμμή παροχής καυσίμου.
Μη  χρησιμοποιήσετε το σύστημα φρένων.
Μη χρησιμοποιήσετε την αντλία κενού του διανομέα.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την τοποθέτηση, ζητήστε την συμβουλή ενός μηχανικού ή εγκαταστήστε το σύστημα σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων.

Εγκατάσταση


Εντοπίστε την καταλληλη θέση στο χώρο του κινητήρα μακριά από τις ζώνες ψηλής θερμοκρασίας για να τοποθετείσετε το δοχείο λιπαντικού.
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο κατά την τοποθέτηση δεν είναι πιο ψηλά απο την τάπα λαδιού που βάζουμε λάδι στον κινητήρα, για να αποφύγετε την δυνατότητα να μεταγγιστεί.
Αφαιρέστε το δοχείο λιπαντικού από την βάση του κιτ.
Τοποθετήστε τη βάση σε κατακόρυφη θέση με τις δύο λαμαρινόβιδες.
Τοποθετήστε το δοχείο του λιπαντικού έτσι, ώστε το γυαλί να είναι ορατό και η βίδα ρύθμισης προσβάσιμη.

Κινητήρες καρμπυρατέρ


Για την καλύτερη απόδοση του συστήματος η παροχή εισόδου για το Flashlube πρέπει να είναι μετά την πεταλούδα, όπως βλέπετε στο διάγραμμα 2. Συνήθως στα καρμπυρατέρ υπάρχει δίοδος υποπίεσης την οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε για την έγχυση του λιπαντικού.
Σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε την κατάλληλη είσοδο στο καρμπυρατέρ και να  χρησιμοποιείσετε αυτή την είσοδο συνδέοντας την στη γραμμή κενού χρησιμοποιώντας το εξάρτημα σύνδεσης ‘’T’’ που έχετε προμηθευτεί .
Εάν δε μπορείτε να εντοπίσετε κατάλληλη είσοδο, πρέπει να ανοίξετε μια τρύπα με αρίδα 2.5 χιλιοστών ανάμεσα στην βάση του καρμπυρατέρ και τον μειωτή.
Χρησιμοποιείστε κολαούζο 3mm x 0.5mm για το σπείρωμα (χρησιμοποιήστε γράσο για να μην πέφτουν τα γρέζια μέσα στην πολλαπλή εισαγωγής.

Σημείωση:
Αλείψτε με σιλικόνη για να αποφύγετε τυχόν διαρροές.

Σημείωση τοποθέτησης:
Κατά την σύνδεση του Ταφ πρέπει να το
συνδέσετε πρώτα στον σωλήνα του συστήματος λίπανσης. Μετά, συνδέστε τις δύο πλευρές για το κενό. Μην στρέψετε το ταφ από τη λεπτή πλευρά του, γιατί μπορεί να το σπάσετε (δείτε πιο κάτω). Εάν ο κινητήρας σας έχει δύο καρμπυρατέρ ή πολλαπλά κάρμπυρατέρ, θα πρέπει να χρησιμοποιείσετε συμπληρωματικά εξαρτήματα, που θα σας προμηθευτούν δωρεάν εάν τα ζητήσετε.

Κινητήρες injection


Για την καλύτερη απόδοση η είσοδος του λαδιού πρέπει να είναι μετά την πεταλούδα και πριν από την αρχή της πολλαπλής, όπως βλέπετε στο διάγραμμα 2. Απόσταση 5 έως 10 εκατοστά από την πεταλούδα προς την πολλαπλή μπορεί να παρέχει σωστή και αποδοτική ανάμειξη λαδιού και αέρα. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη είσοδος, πρέπει να κάνετε μια τρύπα με αρίδα 2.5 χιλιοστών στο πάνω σημείο (δείτε το άρθρο για τους καρμπυρατέρ κινητήρες).  

Ρύθμιση της ροής του λιπαντικού


Γεμίστε το ρεζερβουάρ βάζοντας 400 γραμμάρια λιπαντικού  Flashlube (μην παραγεμίσετε το ρεζερβουάρ). Στους κινητήρες σε κανονικές στροφές (600 έως 800 rpm), ρυθμίστε την βαλβίδα του κιτ με την βίδα να στάζει 12 φορές το λεπτό. Στρέψτε την βίδα δεξιόστροφα για να μειώσετε τη ροή, και αριστερόστροφα, για να την αυξήσετε.

Προσπαθείστε να κάνετε την σωστή αντιστοιχία – ένα ml του λιπαντικού  Flashlube για κάθε λίτρο καυσίμου. Για να ελέγξετε την αντιστοιχία, πρέπει να σημειώσετε την ποσότητα του καυσίμου. Πριν την επόμενη γέμιση, ελέγξτε την ποσότητα λιπαντικού την οποία έχει καταναλώσει το αυτοκίνητο. Για κάθε 50 λίτρα καυσίμου πρέπει να καταναλωθούν 50  ml του λιπαντικού.

Ελέγξτε το λιπαντικό κάθε φορά που γεμίζετε το δοχείο. Εάν η κατανάλωση δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές χρησιμοποιήστε την βίδα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την παροχή, ώστε να φτάσετε στην καλύτερη ποσότητα.

Σημείωση: Όταν ο κινητήρας δε δουλεύει, μία μικρή ποσότητα του λιπαντικού μπορεί να επιστραφεί στον κύλινδρο. Αυτό δεν επηρρεάζει τη λειτουργία του συστήματος.

Σημειώστε: Το σύστημα  Flashlube έχει ένα μικρό φίλτρο που δε χρειάζεται συντήρηση. Το λιπαντικό είναι καθαρό και χρειάζεται μόνο μικρή ρύθμιση με την βίδα. Το σύστημα δε μπορεί να λειτουργεί με άλλα λιπαντικά και λάδια, γιατί το φίλτρο θα βουλώσει. Η χρήση άλλων λιπαντικών και λαδιών μπορεί να καταστρέψει τον κινητήρα και να οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησης.

Μέρη του συστήματος


Δοχείο λιπαντικού  Flashlube
Βάσεις για το δοχείο – 2
Βίδες -2
Ταφ – 1
3 χιλιοστά στόμιο με παξιμάδι – 3
Πλαστικοί σύνδεσμοι – 1
Λιπαντικό  Flashlube 500 ml

Προβλήματα στη λειτουργεία


Τα περισσότερα προβλήματα με την λειτουργεία έχουν σχέση με την χρήση μιας κατάλληλης εισόδου. Εάν δεν είστε σίγουροι, χρησιμοποιήστε μια συσκευή, για να μετρήσετε την πίεση. Εάν έχετε προβλημάτα με την εγκατάσταση, ρωτήστε έναν μηχανικό ή εγκαταστήστε το σύστημα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων.

Το λιπαντικό Flashlube (Flashlube Valve Saver Fluid) διατίθεται σε συσκευασίες από 50, 250, 500 ml και 1, 2.5, 5 και 20 λίτρα.