Ηλετρονικό σύστημα αυτόματης λίπανσης

Μπορείτε να δείτε ένα βίντεο για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος εδώ.Φάκελοι